Jazyk: CZ, EN

Pozor na garážové firmy a podvodníky, které se snaží zneužít úspěch společnosti LOGeco s technologii ERVOeco

22.2.2021

Minulý týden pondělí vyšel v ekonomickém týdeníku článek s nadpisem “Boj mezi vývojáři“?” V článku je citován bývalý kolega Oleksandr Demchuchuk a také je v něm zmíněna společnost ERVO Envitech pana Martínka (již v minulosti jsme se vyjadřovali k jejich odchodu z LOGeco zde). Je nám velmi líto, že našeho úspěchů se snaží využít podobné firmy nebo podvodníci, kteří mají, po řádném ohledání v dostupných rejstřících, řadu exekucí nebo insolvencí.

Chceme se distancovat od všech podobných společností, i od společnosti ERVO Envitech, která nemá se společností LOGeco žádný vztah. Jedná se o společnost, kde na podíl pana Martínka (dle dostupných veřejných informací a výpisu OR níže ve článku) byla vyhlášena exekuce. Exekucí má pan Martinek hned několik! Zarážející je, že tato společnost má minimální obrat v řádu tisíců korun (výroba podobné technologie přitom stojí desítkymiliónů korun) a navíc záporný hospodářský výsledek. Je tedy víc než jasné, že nikdy nic nevyrobili a také nikdy nic neprodali. Jednatelem je pouze pan Martínek (dle dostupných informací), který nikdy nikoho nezaměstnával.

Společnost LOGeco prohlašuje, že od společnosti ERVO Envitech nikdy nekoupilo ERVO, ani žádné zařízení či podobnou technologii. Pana Martínka jsme naopak písemně žádali, aby lživé informace včetně všech fotografií vymazal ze svých webových stránek, a to i prostřednictvím našich právníků. K této situaci konáme další právní kroky. Jednání obou pánů je v současné době vyšetřováno jako důvodné podezření ze spáchání trestných činů podle § 206, a dokonce podle § 209. 

Společnost ERVO Envitech, tedy jednatel pan Martínek, a také ani pan Demchuk, nikdy nebyli vlastníky žádné jednotky ERVO. Na svém webu popisují naprosto odlišné zařízení na bázi pyrolýzy (vysvětlení níže na konci článku), která je nefunkční, proto ho nikdy nezprovoznili. Pan Demchuk nikdy ve společnosti ERVO Envitech nepracoval, ani jako „vývojář“, ani jako montér, protože ve společnosti ERVO Envitech nikdy nikdo nepracoval. Viz oficiální veřejně dostupné podklady. Dle informací, které obdrželi naši právníci, pan Demchuk je dlužníkem i v zemi svého trvalého pobytu,což je Ukrajina. Naopak se pokusili ukrást naše know-how a parazitovat na našem dobrém jménu. Slovo ERVO není žádný název, který by si někdo v současné době vymyslel. Jedná se obecně používané označení postupu zpracování organických molekul, nazývané Écologiques Réduction et Validation Organiques molécules (zkratka E.R.V.O.), a to již od 2.světové války. Technologie ERVOeco je mnohem modernější (mladší) než tzvn E.R.V.O. nebo pyrolýza a mnohem složitější – jedná se o tzvn. katalytickou depolymeraci.

Dále společnost LOGeco prohlašuje, že pan Demchuk a pan Martínek převzali od LOGeco peníze na budoucí spolupráci, která neproběhla. Naši právníci je vyzvali k tomu, aby vrátili tyto peníze, které následně zpronevěřili. V posledních týdnech nás kontaktovala také policie, která nás informovala o zpronevěře peněz hned několika dalších subjektů, a to osobou pana Martínka. Více informací bohužel nemáme ani my v LOGeco.

Společnost LOGeco má vlastní vývoj a můžeme potvrdit, že k patentu 308283 disponuje všemi potřebnými právy, což můžeme doložit příslušnými dokumenty. Posledních několik let probíhá vývoj i výroba zařízení ERVOeco výhradně ve skupině LOGeco, m.j. ve spolupráci se společnostmi UniCRE, CEITEC, Jihočeská univerzita, NPO OPTO GAK, VŠCHT, Montech, TESLA Electronics, Akademií věd a další odbornou i vědeckou obcí, a to jak v ČR, tak i ve světě. Společnost LOGeco je, ale hlavně vlastníkem svých vlastních patentů a know-how.

“Poslední týdny pociťujeme, že našeho úspěchu se v Česku zneužívá. Proto našeho úspěchu chtějí, a nebo využívají, různé tzvn. garážové firmy s méně i důvěryhodnýmimajiteli. Obracejí se na nás také majitelé firem, které podobné zařízení objednali u jiných subjektů a byli podvedeni. Apelujeme na všechny, aby zařízení ERVOeco objednávali pouze u nás nebo našich oficiálních partnerů, které uvádíme na webu www.ervoeco.cz.

Patent na technologii ERVOeco má pouze společnost LOGeco, a ta vyrábí všechny jednotky, jak pro ČR, tak pro celý svět. Buďte proto ostražití a nenechejte se oklamat jakýmikoliv podvodníky,” dodává ředitel společnosti LOGeco Miroslav Šilhan.

Vysvětlivky k pojmu E.R.V.O. :

ERVO není žádný název, který by v současnosti někdo si vymyslel. Jedná se obecně používané označení postupu zpracování organických molekul, nazývané Écologiques Réduction et Validation Organiques molécules, označující postup, kdy jsou organické molekuly štěpeny na jednodušší molekuly, kontrolovány, a v případě potřeby znovu štěpeny tak dlouho, dokud nejsou dostatečně rozštěpené, aby mohly být použity pro syntézu jiných organických molekul. V tomto světle, pokud hovoříme obecně o jednotkách fungujících na bázi principu ERVO, jich po světě fungují stovky, zejména v Asii (v Indii či Číně možná tisícovky), ale bohužel na jiném principu (zejména jednodruhovém zpracování odpadu bez homogenních konečných surovin). Název Écologiques Réduction et Validation Organiques molécules (zkráceně) E.R.V.O. se využívá již od 2.světové války.

Zajímají vás novinky o znečištění planety, ekologii nebo recyklaci?