Jazyk: CZ, EN

Přesunujeme linku ERVOeco do větší haly a blíže k Praze

Přesunujete jednotku ERVOeco do středních Čech. Proč a kdy bude plně funkční?

Stará jednotka ERVOeco byla 4 roky provozována v Kopistech u Mostu v areálu Sutor. V místě výhodně umístěném nedaleko výzkumného ústavu UniCRE v Litvínově, kde provádíme většinu rozborů a analýz. V Kopistech navíc byla skládka společnosti CELIO, která nám byla zdrojem mnoha zajímavých materiálů a odpadů. Bohužel, majitel celého průmyslového areálu, ve kterém jsme sídlili, připravil projekt výroby kolejových vozidel, kterým obsadil kompletně celý svůj areál, a ještě bude několik budov přistavovat. Sám dokáže využít celý areál, a tak jsme vše přestěhovali do nových prostor. Podařilo se nám připravit a zrekonstruovat halu ve středočeském kraji, ve které ještě nedávno sídlilo odpadové hospodářství společnosti Veolia, a tím jsme zkrátili všechny povolovací procesy. Připravujeme ale i další haly v ČR a SK.

Stěhování, spojené s demontáží veškerého technologického zařízení, jsme využili k dotažení detailů technologie ERVOeco, ke zvýšení výkonu, a k úpravě technologie takovým způsobem, aby nově dokázala zpracovávat některé netradiční (např. stavební materiály od společnosti Saint Gobain) nebo zcela nové materiály, jako například hračky nebo PET lahve, pracujeme na vývoji zpracování základních desek tištěných spojů, a na mnoha dalších materiálech. Jednotka, kterou stěhujeme, by měla být v provozu již za pár týdnů.

Divize vývoje společnosti LOGeco pokračuje dále v inovaci, nebo v testováních jednotky na nové stále přicházející materiály na trh, a pracujete na přídavných modulech? Co konkrétního bude ERVOeco nově umět? Nově zpracovat?

Divize výzkumu a vývoje průběžně pracuje v několika směrech sděluje Mirek Šilhan:

1) Především neustále rozšiřujeme škálu materiálů nebo nových odpadů, jejichž zpracování kontinuálně testujeme, případně u již otestovaných materiálů optimalizujeme tepelné režimy, dávkování a složení katalyzátorů, rozměr frakce atd. Problematika PET nebo směsných plastů je dávno vyřešená, v současné době řešíme například odpad z lisování vína (slupky, stonky, pecičky), odpad z výroby uzenin, solární panely, slepičí trus, stájovou kejdu atd… Atraktivních materiálů je čím dál tím více, např. automobilový průmysl generuje nové druhy plastů prakticky každý měsíc a stejně tak nábytkáři, výrobci hraček, výrobci oděvů jsou ještě aktivnější…

2) Za druhé pokračujeme ve vývoji kompletního technologického cyklu od odpadu až k novým výrobkům. V současné době prodáváme produkci ERVOeco (zpracované suroviny z odpadu) do petrochemických nebo kosmetických závodů, ale aktivně pracujeme na výrobě a registraci  našich produktů do formy finálních výrobků k následnému prodeji. Například probíhá certifikace biopaliv 2.generace z tekuté frakce C19, normování výroby retailových výrobků z C19 i z tuhé frakce, vyvíjíme půdní kultivátory i hnojiva na bázi uhlíku, a průběžně připravujeme/realizujeme několik dalších projektů.

3) Neustále inovujeme a optimalizujeme technologický proces ERVOeco. Právě testujeme několik různých dalších druhů katalyzátorů pro speciální druhy odpadů, v souvislosti se stěhováním a modernizací linky jsme provedli výměnu hořáků, a do budoucna zkoušíme použít nové plasmové hořáky. Multicyklickou depolymerizaci jsme nahradili katalytickou depolymerizací, využívající více druhů katalyzátorů se štěpením molekul v různých větvích linky, v závislosti na jejich druhu i za různých podmínek. Díky rozdělení materiálů do různých větví zpracování, s využitím autonomního dávkování katalyzátorů, se nám daří zkrátit čas zadržení, potřebný k dostatečnému štěpení, a díky tomu postupně zvyšujeme výkonnost jednotky ERVOeco, resp. efektivitu její práce. 

4)   Pro konkrétní projekty a zákazníky vyvíjíme a vyrábíme periferie a infrastrukturní technologie, např. různé druhy speciálních nádrží, automatické třídičky odpadů a druhotných surovin (včetně komunálního odpadu), drtičky, briketovače a další, včetně jejich certifikace, dokumentace, typizace…  

Jak ve vaší hlavě vypadá finální jednotka ERVOeco? Kdy budete mít „hotovo“?

Finální jednotka ERVOeco bude mít velikost obyčejné ledničky, a bude umístěna v každé domácnosti. Bude umět zpracovat jakýkoliv druh odpadů, zcela bez hluku a bez jakéhokoliv zápachu, sama si bude generovat potřebnou energii z nadbytečného vodíku, zatímco z kyslíku bude generovat ozon nebo třeba vodu, bude fungovat jako lokální zdroj energie (vytápění, klimatizace, bytové spotřebiče), a současně bude vyrábět některé základní potraviny např. ve formě výživných tablet nebo pasty. Pokud by byl dostatek financí, dnes dosažené teoretické poznatky již jsou postačující k vývoji první verze během 7-10 let (pokud nebudeme ze začátku trvat na velikosti ledničky a na úplné bezhlučnosti, tak i rychleji).    

S kým momentálně spolupracujete a kdo se kromě Vás podílejí na inovaci ERVOeco?

Tým našich českých vědců spolupracuje například s Akademií věd, jednotlivými experty z různých oborů nebo vědeckými týmy. S expanzí do zahraničí rozšiřujeme náš tým o experty po celém světě. Když sečteme všechny patenty všech našich spolupracujících kolegů, dostaneme se hodně přes stovku, a to se týká pouze základního výzkumu. 

Nebojíte se toho, že technologii ERVOeco někdo u nás nebo v zahraničí zkopíruje?

Nebojíme. Výsledky vědy mají sloužit lidem, a pokud naše technologie bude inspirací dalším týmům při vývoji ještě lepších technologií, budeme velmi rádi. ERVOeco je technologický proces, pokud si někdo okopíruje stroj, ještě to neznamená, že jej umí správně používat a hlavně správně servisovat. Když si koupíte nový hrnec, také to neznamená, že automaticky umíte dobře vařit. Z druhé strany, každý patent je ve skutečnosti zveřejnění informací a podrobností, a každý patent je návodem pro konkurenci kudy se ve vývoji vydat. Patentové právo je zastaralé, a efektivní ochrana autorských práv je prakticky nemožná. Proto patentujeme pouze některé vynálezy, a některé si zatím necháváme pro sebe jako naše know how. Medializace celého projektu nás ale velmi těší, protože je to formální uznání a poděkování za práci mých kolegů, kteří s námi na ERVOecu pracovali. 

Zajímají vás novinky o znečištění planety, ekologii nebo recyklaci?