Jazyk: CZ, EN

LOGeco bilancuje rok 2020

V roce 2020 se nám podařilo vzbudit velký zájem veřejnosti o naši TechWaste jednotku ERVOeco. Postavili jsme silný obchodní tým pro Česko, expandovali do zahraničí a vybudovali síť obchodních partnerů po celém světě.

Rok 2020 byl pro naši společnost významný z mnoha důvodů. Naše aktivity byly zahájeny hned na začátku roku. Prošli jsme administrativně složitou cestou certifikace naší technologie. Přípravili jsme řadu dokumentů a obchodních materiálů. Formovali jsme obchodní skupinu, nastartovali jsme vynikajícím způsobem prezentaci LOGeco zejména pro širokou veřejnost. 

Rok 2020 byl i rokem vyřešení partnerských vztahů ve skupině, určení strategie správného směřování skupiny a vylepšení technologie o několik úrovní výše. Výrobu naší technologie jsme svěřili do zkušených rukou slovenských kolegů a založili s nimi společnou firmu ERVOECO SIPOX s.r.o , kde se naše jednotky vyrábí a kompletují. 

Celý rok jsme si registrovali velký zájem o obchodní zastoupení naší společnosti v zahraničí . Zaznamenali jsme enormní zájem o technologii ze strany jak soukromých společností, investorů, tak ze strany vládních zástupců mnoha zemí.

Hlavně  zahraniční obchod byl v předchozím roce značně ovlivněn pandemickou situací, nemožnosti cestování a obchodních jednání „na dálku“. Jsme připraveni profesionálně pokračovat v těchto jednáních a v roce 2021 dotáhnout rozjednané kontrakty na umístění našich jednotek v zahraničí. Toto je klíčový úkol naší společnosti pro rok 2021. 

V Česku letos vybudujeme několik areálů na zpracování odpadu. V současné době se vyrábí další jednotka ERVOeco, kterou postavíme ve středních Čechách. Naším cílem pro aktuální rok je kromě dodávek naší technologie soukromým investorům také spolupráce s městy a obcemi. Aktuálně se připravuje několik případových studií právě pro tuto skupinu obchodních partnerů. Cílem roku je zprovoznění naší technologie pro městský celek jako vzorový projekt, který nastartuje vlnu zájmu ze strany této skupiny zákazníků. 

Kromě obchodních a výrobních aktivit skupiny LOGeco připravujeme na letošek řadu novinek pro naše klienty, ať už investory nebo potenciální majitele jednotky. Naplno rozjedeme komunikaci naší společnosti. Připravujeme pravidelné webináře, semináře, newslettery, podcasty nebo online konference. Dále chceme prohlubovat úzkou spolupráci s odbornou obcí – vysokými školami a vědeckými ústavy. Budeme pořádat aktivity pro širokou veřejnost, jako například den otevřených dveří nebo prezentace pro školy.

Nadále budeme aktivní i v dobročinnosti, protože nám není lhostejné, kde žijeme. Chceme finančně podpořit několik charitativních projektů v Česku a udělat naši Zemi zase o něco zelenější. Dále bychom chtěli pomáhat také v rozvojových zemích, kde jednáme o umístění naší jednotky. Naším cílem je část našeho zisku odvádět na edukaci nebo pomoci potřebným v dané lokalitě. 

Závěrem bychom chtěli mockrát poděkovat za důvěru vloženou naší společnosti. Váš obrovský zájem o obě dvě formy naší investice jak dluhopisy, tak digitální tokeny nás velmi těší. Jen za prosinec, jsme zaznamenali trojnásobný meziměsíční růst investic do dluhopisů naší společnosti.

Děkujeme za Váš zájem a budeme vám dělat radost a zhodnocovat vaše úspory i v tomto roce.

Miroslav Šilhan, ředitel LOGeco

Zajímají vás novinky o znečištění planety, ekologii nebo recyklaci?