Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Jazyk: CZ, EN, IT

O nás

Jsme inovativní společnost, která se již od roku 2012 angažuje v oblasti cirkulární ekonomiky a zelených technologií. Naší hlavní vizí je vytvářet a nabízet komplexní řešení pro udržitelnou budoucnost, a to především v oblasti zpracování odpadu a nakládání s energiemi.

Naší hlavní činností je vývoj, výroba a prodej depolymerizační technologie ERVOeco, jejímž hlavním principem je přeměna organického odpadu jako jsou pneumatiky, čistírenské kaly či plasty na cenné a dále uplatnitelné výstupy. To nám umožňuje využívat odpad jako alternativní zdroj energie a surovin obecně, čímž přispíváme k ochraně přírodních zdrojů a snižování ekologické zátěže.

Soustředíme se nejen na samotný vývoj technologií, ale také na to, jak odpovědně nakládat s jejími výstupy. Jedním z mnoha cílů je například energetická soběstačnost, a proto aktivně podporujeme koncept Waste to Energy, v rámci kterého jsme díky naší technologie schopni odpad přetvářet na užitečnou energii. Našim zákazníkům jsme vždy připraveni nabídnout komplexní řešení na klíč, které odpovídá zcela jejich požadavkům a možnostem. Projekty jsme schopni kompletovat od technologií zahrnujících přípravu odpadu, přes samotnou depolymerizační jednotku ERVOeco až po následné řešení pro nakládání s produkovanými výstupními složkami, jako například jejich využití při produkci tepla či elektřiny.

Naše technologie ERVOeco je výsledkem dlouhodobého výzkumu a vývoje, za kterým stojí řada českých vědců i zástupců tuzemských odborných institucí. Jsme hrdí na to, že naše práce přináší užitek nejen nám, ale i budoucím generacím. Věříme, že zodpovědným a ekologicky orientovaným přístupem můžeme společně vytvořit lepší a zelenější svět pro nás všechny.

Děkujeme, že jste na této cestě s námi a že tak společně můžeme budovat zelenou a udržitelnou budoucnost pro naši planetu.

Základní vize společnosti

Vytvářet inovativní řešení pro udržitelnou budoucnost, především v oblasti zpracování odpadu a nakládání s energiemi a přispívat k ochraně přírodních zdrojů a snižování ekologické zátěže. Aktivně přinášet řešení, jak se stát odpovědnější ke společnosti i k planetě a naplňovat zcela nová pravidla ESG. Přispívat k energetické soběstačnosti a podporovat koncept Waste to Energy. Najít uplatnění našich technologií celosvětově a nalézat ekonomicky zajímavá řešení i v místech, která nejsou dostatečně finančně silná. Budovat silnou a stabilní společnost a získat vliv na řešení ekologických otázek planety.

Vyvíjet takové technologie, které slouží pro dobro všem.

Zajímají vás novinky o znečištění planety, ekologii nebo recyklaci?