Jazyk: CZ, SK, EN

Proč technologii ERVOeco

Jde o technologií 21. století, kterou český tým vědců vyvíjel přes 8 let. Odpovídá koncepci cirkulární ekonomiky, těží cenné suroviny z odpadů a ekologicky je zpracovává ze 100% na dále využitelné suroviny. Vrací tak použité výrobky znovu do života, a to v nekonečném koloběhu. Pomáhá zbavovat planetu odpadků a řeší tak jeden z největších problémů lidstva. Technologie má budoucnost nejen proto, že odpadky umí recyklovat, ale hlavně proto, že je ekologická, ekonomicky výdělečná a bez škodlivých emisí. Přispívá také ke globálnímu snižování emisí.
 • Hlavní předností ERVOeco je schopnost zpracovat odpad, a to netříděný i kontaminovaný
 • Recyklace a katalytická depolymerace odpadu a druhotných surovin se může opakovat pořád dokola, než jsou na výstupu z jednotky požadované suroviny

1. Záruka kvality výstupních produktů

Unikátní technologie garantuje homogenitu produktů na výstupu i jejich složení dle objednávky odběratele.

2. Jednoduchá na provoz i údržbu

Díky rychlé instalaci a nenáročnému provozu lze technologii instalovat všude po světě, a to i v těch zemích, které jsou dnes nejvíce odpovědné za znečištění. Dodává se i v kontejnerovém řešení.

3. Žádné škodlivé emise ani exhalace

Celý proces zpracování odpadu a druhotných surovin probíhá v hermeticky uzavřeném prostředí. Reaktor je zahříván hořáky s certifikovaným palivem, bez škodlivých emisí do životního prostředí.

4. Malá a automatická

Prostorově malá technologie s automatickým režimem provozu. Její rozměry jsou 12(d)x7(š)x11(v) metrů. Při instalaci je třeba počítat s manipulační zónou kolem jednotky – 3 metry.

5. Technologie nového tisíciletí

ERVOeco odpovídá koncepci cirkulární ekonomiky. Z odpadních surovin vytěžuje produkty obsahující vysoký objem látek opětovně využitelných v průmyslu a nahrazuje, tak fosilní zdroje jako ropa a zemní plyn.

6. Ekonomicky výdělečná

Zařízení ERVOeco je technologicky jednoduché, a tedy levné z hlediska CAPEX, s velmi nízkými OPEX a minimálními nároky na obsluhu díky vysoké úrovni automatizace, což zaručuje rychlou návratnost investice – ohybuje se mezi 36 až 60 měsíci.

 • Modulové uspořádání jednotek ERVOeco.
 • Pro každou jednotku máme potvrzený odběr všech surovin, které dokáže ze zpracovaných surovin vytěžit.
 • ERVOeco je koncipována tak, že odpovídá požadavkům EU na bezpečnost práce a ochranu životního prostředí.
 • Maximální odklon od skládkování.
 • Bez škodlivých emisí.
 • Bezodpadová technologie.
 • Patentovaná technologie.
 • Minimální obslužnost (max 2 osoby).
 • Nepřetržitý provoz.
 • Nízkotlaká a nízkoteplotní technologie.
 • Multicyklická technologie - zpracování organické hmoty cestou opakovaného štěpení (depolymerizace) a syntézy (reforming). Cyklus depolymerizace-reformingu se mnohokrát opakuje a výsledkem je homogenní surovina, kterou lze použít například v chemické a petrochemické výrobě, farmakologii, potravinářství i při výrobě paliv.
 • Kontinuální provoz se zárukou kvality výstupních produktů – řízený proces.
 • Hermeticky uzavřený prostor, kde dochází ke zpracování odpadu bez přístupu vzdušného kyslíku, nemá vliv na okolní životní prostředí.
 • Všechny produkty po získané depolymerizací jsou komerčně využitelné.
 • Umíme přepracovat jakýkoliv organický materiál, plasty, pneumatiky, průmyslové kaly, ropné a olejové laguny, odpad z čistíren odpadních vod, argo a bio odpad.
 • Anorganické příměsi nejsou překážkou.
 • Přepracování je maximálně efektivní a účinné.
 • Energetická soběstačnost při kontinuálním provozu.
 • Lokální řešení pro města a regiony nebo malé a střední firmy.

O technologii ERVOeco

ERVOeco je technologie ekologického zpracování odpadu a druhotných surovin, která je ve světě naprosto ojedinělá. Automatickým proces surovinové recyklace umožňuje používat vyrobené suroviny mnohokrát dokola, a tím nahradit fosilní zdroje. Žádné skládkování, spalování, splachování do moře nebo jiné znečišťování přírody.

Ve zpracování odpadu naší technologií nevidíme jen aktuální řešení nebo technologickou přednost, ale přímo společenskou nutnost, jak zachránit osud naší planety pro budoucí generace i naše děti.

Na začátku roku 2020 jsme poprvé zveřejnili informace o revoluční technologii ERVOeco, která dokáže zpracovat netříděný komunální odpad stejně jako netříděné plasty, zbytky potravin, zdravotní odpad (například pleny, roušku, respirátory), staré oblečení i koberce, domácí spotřebiče, pneumatiky, ale i kaly z čistíren odpadních vod, průmyslové odpady, plasty z recyklace automobilů, ropné laguny, odpadní dřevo, bioodpad, a desítky dalších druhů odpadu. Z nich dokáže vytěžit suroviny znovu použitelné pro výrobu obalů, domácích spotřebičů, plastů, pneumatik nebo třeba dětských plen. Tato jedinečná technologie vrací v nekonečném koloběhu použité výrobky znovu do života.

Recyklace odpadu technologie ERVOeco

Kontaktní formulář

Ochrana před spamem
Souhlasím s jednorázovým poskytnutím výše uvedených kontaktních osobních údajů za účelem jednorázové komunikace. Souhlas bude uchován pro potřeby komunikace maximálně po dobu šesti měsíců. Poté budou veškeré informace vymazány z naší evidence.
Souhlasím s poskytnutím výše uvedených kontaktních osobních údajů za účelem zasílání obchodních a marketingových informací. Souhlas uděluji na dobu 10 let s možností kdykoliv jej odvolat.

Spolupracujeme a partneři

Blog | Kvalitní čtení ke kávě

Odpad jako energie budoucnosti – ERVOeco ukazuje možnou cestu v energetické krizi

ERVOeco umí vyrábět teplo nebo elektrickou energii z odpadu...

Ekonomika na pokraji velkého otřesu a změn

Současná energetická krize je příležitostí pro ERVOeco...

Ocenění soutěže Český Goodwill navštívili naši jednotku v hale na Kladně

Jsme hrdou součástí prestižní skupiny KPCG (Klub Partner Český Goodwill)...

O linku ERVOeco je velký zájem v zahraničí

Obchodní tým LOGeco se zúčastnili akce agentury CzechTrade...

LOGeco expanduje na Slovensko. Spojí síly se skupinou SIPOX HOLDING

Cílem je zajistit co nejefektivnější a nejrychlejší dodávku jednotek ERVOeco...

LOGeco s ERVOeco opět v magazínu Forbes

Byli jsme zařazeni mezi “21 Inovátorů” v ČR...

Klientům jsme vyplatili výnosy z dluhopisů přes jeden milion korun

Mockrát všem děkujeme za důvěru a připomínáme...

Skupina LOGeco vydává po obrovském úspěchu prvních další dluhopisy

Takovýto úspěch jsme nečekali ani v těch nejodvážnějších představách...

Redakce Gejzír České televize natáčela naší jednotku ERVOeco

Reportáž s ředitelen LOGeco Miroslavem Šilhanem a šéfem věděckého týmu…

Redakce CNN natáčela naši jednotku ERVOeco

Reportáž redaktora Kristiana Šujana se šéfem věděckého týmu LOGeco...

Získali jsme prestižní ocenění Český Goodwill v kategorii Inovace

Naše jednotka ERVOeco na zpracování odpadů vyhrála v kategorii Inovace v ocenění Český Goodwill 2020...

LOGeco spustilo investice - prostřednictvím dluhopisů nebo tokenů

Skupina LOGeco spustila investice do dluhopisů nebo tokenů...

Ocenění naší práce redakcí Reflex

Ředitel Miroslav Šilhan dodává k ocenění...

Zajímají vás novinky o znečištění planety, ekologii nebo recyklaci?