Jazyk: CZ, EN

LOGeco na setkání se starosty a zástupci obcí

11.10.2023

Členové našeho týmu LOGeco se nedávno zúčastnili inspirativního setkání se zástupci českých obcí, kde prezentovali technologii ERVOeco a zároveň debatovali s představiteli samospráv o současných i potenciálních příležitostech pro nakládání s odpadem. 

Akce, která se konala na konci září v České Skalici pod záštitou Místní akční skupiny Podchlumí, z.s. (MAS Podchlumí), přinesla oboustranně zajímavou debatu i výrazný zájem od starostů, zastupitelů obcí, zájemců o alternativní zdroje energií, i přítomných ředitelů technických služeb. Naším primárním cílem bylo zde prezentovat na příkladu naší technologie nové možnosti a způsoby, jakými mohou naše regiony nežádoucí odpad využívat ve svůj i veřejný prospěch.

Technologie ERVOeco je inovativním konceptem, který spojuje ekologii i ekonomiku do harmonického svazku. Jedná se o technologii naplňující principy „Waste to Energy“, což znamená přeměnu organického odpadu na užitečnou energii. Tato moderní metoda minimalizuje negativní dopady na životní prostředí, které souvisí se skládkováním odpadu, a zároveň poskytuje udržitelný zdroj energie.

Proč je toto důležité? Nakládání s odpady je jedním z největších problémů lidstva, kterým dnes jako společnost čelíme, a i pro menší města a obce začíná být tato otázka čím dál palčivějším tématem. Zvyšující se hromady odpadu na skládkách a problémy spojené se skládkováním jsou závažnými hrozbami pro naše životní prostředí i pro budoucí generace. ERVOeco může pomoci našim obcím stát se zodpovědnějšími veřejnými správci tím, že dokáží odpad efektivněji zpracovávat a využívat jeho energetický potenciál.

Jednou z hlavních oblastí naší prezentace byly technologie na zpracování různých druhů odpadu, zejména plastů, pneumatik a vodárenských kalů. Ukázali jsme, jak lze efektivně třídit a zpracovávat tyto materiály a následně je využívat pro produkci energie. To může přinést pozitivní dopad na řízení našich obcí a měst, protože ty mohou takto snížit náklady na likvidaci odpadu a zároveň získat udržitelný zdroj tepla či elektřiny.

Naše činnost i vize byly na této události účastníky vřele přijaty a získaly velký ohlas, přičemž navíc jsme měli možnost se zástupci samospráv diskutovat o jejich současných přístupech, řešení či plánech a budoucnosti jejich odpadového hospodářství. Bylo skvělé vidět takový zájem o ekologii a udržitelnost na místní úrovni. Jsme vděční za podporu, se kterou jsme se v rámci této události setkali, a jsme nadšeni, že můžeme pokračovat v našem úsilí přinést udržitelné a ekologické řešení pro naše obce a města.

Zajímají vás novinky o znečištění planety, ekologii nebo recyklaci?