Jazyk: CZ, EN

LOGeco se účastní mezinárodních veletrhů

30.08.2023
Po uplynulých letních měsících opět aktivně vstupuje naše společnost do období plného inovací a inspirace, a to mimo jiné v podobě účasti na několika vybraných mezinárodních technologických veletrzích. Naším cílem je zde prezentovat námi vyvinuté komplexní řešení pro palčivé otázky ohledně nakládání s odpadem či alternativní způsoby produkce elektrické energie ekologickou cestou v souladu s konceptem Waste to Energy. Seznamte se s blížícími se akcemi, na kterých nás můžete v průběhu podzimu potkat, a kde se tak můžete dozvědět i řadu zajímavých novinek o technologii ERVOeco, které máme pro naše klienty a jejich projekty připravené.

Crypto Expo Dubai – 20.-21. září 2023

Naší první zastávkou a aktivitou v tomto ohledu bude Crypto Expo Dubai, mezinárodní událost věnovaná světu kryptoměn. Návštěvníci veletrhu se zde budou moci seznámit s novinkami z oblasti jejich těžby, bezpečnosti při nakládání s nimi či inovací souvisejících s legislativními procesy. My na veletrhu budeme představovat revoluční koncept nazvaný „Waste to Crypto“, kdy nejenže naše depolymerizační technologie ERVOeco efektivně zpracovává odpad, ale zároveň za pomoci navazujících zařízení vyrábí ze získaných surovin elektrickou energii. Takto zeleně získaná elektřina pak představuje velice atraktivní produkt právě pro klienty, kteří se tzv. miningem, neboli těžbou kryptoměn zabývají, jelikož nejenže ztělesňuje velice ekonomickou alternativu vůči klasické elektřině distribuované ze sítě, ale také do této problematiky vnáší onen ekologický princip, jehož absence na poli kryptoměn je vystavena čím dál většímu tlaku ze strany široké veřejnosti. V neposlední řadě pak od naší účasti na tomto veletrhu očekáváme navázání řady zajímavých kontaktů v souvislosti s primárním účelem naší činnosti, a tedy zpracováním odpadu.

ENVITECH v Brně – 10.-13. října 2023

V průběhu října naleznete náš stánek na tuzemském veletrhu ENVITECH v Brně, který jako jedna z mála podobných akcí ve střední Evropě zprostředkovává setkání odborníků na poli inovace a technologie v oblasti ochrany životního prostředí. Během této události budeme představovat široké portfolio našich technologií ERVOeco, pomocí kterých jsou naši klienti aktuálně schopni ekologicky zpracovat odpad – pneumatiky, vodárenské kaly nebo plasty, a to s ohledem na maximální udržitelnost a získávání hodnotných výstupů. Našim potenciálním partnerům zde představíme možnosti komplexního řešení pro projekty související s likvidací odpadu na úrovní udržitelnosti i cirkulární ekonomiky, a to od jejich přípravy v podobě třídění, drcení či sušení, přes samotný proces zpracování prostřednictvím tzv. katalytické depolymerizace až po efektivní využití vyprodukovaných surovin.

Ecomondo v Rimini – 7.-10. listopadu 2023

Poslední plánovaným veletrhem letošního podzimu je mezinárodní událost Ecomondo v italském městě Rimini, která přivítá výrazné spektrum společností zabývajících se technologiemi, službami a průmyslovými řešeními v rámci různých odvětví spojených s ekologií. Voda, odpad, textil, bioenergie, hospodaření s půdou, ochrana životního prostředí, doprava, zemědělství a udržitelná města budoucnosti jsou jen některé z oblastí, které na veletrhu Ecomondo budou odborné i široké veřejnosti představovány. Hlavním cílem LOGeco bude na tomto veletrhu prezentovat naše komplexní řešení pro zpracování vodárenských kalů včetně jejich počátečního sušení, následné zpracování v naší technologii ERVOeco až po efektivní využití získaných produktů. Takto hodláme demonstrovat efektivitu a udržitelnost našeho přístupu, který rozšiřuje obor čištění odpadních vod o novou dimenzi recyklace a využití zdrojů.

Těšíme se na vaši případnou návštěvu u našich expozic na těchto prestižních veletrzích. 

Společně tvoříme cestu k čistější, zelené a udržitelné budoucnosti pro další generace.


Zajímají vás novinky o znečištění planety, ekologii nebo recyklaci?