Jazyk: CZ, EN

Majitel LOGeco Miroslav Šilhan: „Jsme připraveni nabízet funkční řešení, ale vývoj nezastavuje“

V dnešním článku přinášíme exkluzivní rozhovor se zakladatelem společnosti LOGeco, jejím majitelem a CEO v jedné osobě, Ing. Miroslavem Šilhanem. Pan Šilhan nás provede posledním rokem ve firmě, představí aktuální projekty a nastíní vize do budoucna. Naše společnost nedávno uvedla na trh technologii ERVOeco 1 Plastic a chystá se na významné kroky v oblasti zpracování odpadu. Připojte se k nám a zjistěte více o tom, jak se tato inovativní technologie prosazuje nejen v Česku, ale i na zahraničních trzích.

Pane Šilhane, můžete shrnout poslední půlrok až rok ve vaší firmě? Jaké byly hlavní milníky a úspěchy?

Poslední rok byl pro naši společnost přelomový. Po letech vývoje jsme dokončili technologii ERVOeco 1, která umožňuje zpracování jednodruhových sypkých materiálů, jako je plastový odpad, kaly či pneumatiky. Největší výzvou v rámci vývoje technologie bylo její přizpůsobení jednotlivým druhům materiálů, které při různých podmínkách v rámci zpracování reagují často velmi odlišně. Ať už se bavíme o dávkování odpadu do zařízení, jeho chování v reakční peci a dalších částech technologie nebo i samotný proces tvorby výstupních produktů, vše vyžadovalo pečlivé a časově náročné ladění. Co se týče legislativy, výrazně nám naši práci a uvedení technologie na trh usnadnil nový odpadový zákon z roku 2021, který zahrnul pyrolýzu a depolymerizaci mezi vítaná řešení v rámci chemické recyklace odpadu. Pamatuji si dobře období, kdy jsme v počátcích vývoje tato slovní spojení nemohli na úřadech či jinými odpovědnými lidmi ani pomalu zmiňovat. Díky tomu nyní můžeme bez větších překážek naši technologii zařadit do projektů, které se recyklací a zpracováním odpadu zabývají a můžeme tak naše zařízení dodávat klientů, kterým, stejně jako nám, záleží na lepší budoucnosti naší planety. Za to patří našemu týmu a lidí kolem mě veliký dík.

Kdy a kde bude technologie poprvé naplno využívat svůj potenciál v ohledu zpracování odpadu?

Aktuálně je to projekt ve Středočeském, náš první komerčně zaměřený projekt, kde chystáme ve spolupráci s klientem – budoucím provozovatelem technologie ERVOeco, zahájení provozu již od letošního září. Konkrétně zde bude naše technologie kontinuálně zpracovávat konkrétní typ plastového odpadu, pro které v tento moment není jiné využití než spalování, což do veliké míry představuje z našeho pohledu značné plýtvání zdroji a samozřejmě to není ani příliš ohleduplné k našemu životnímu prostředí. Naopak naše linka takovýto materiál šetrně vůči svému okolí přemění na využitelné suroviny. Plyn zde následně provozovatel využije pro výrobu elektrické energie a olej se bude prodávat za účelem průmyslového využití. Tento pilotní projekt zahrnuje jednu dodanou technologii a aktuálně již probíhají jednaní o druhé fázi, která počítá s druhou linkou podobného charakteru.

Jaké další projekty máte aktuálně v plánu a kde vidíte největší potenciál pro růst?

Kromě zmiňované připravované instalace máme několik dalších zajímavých projektů v různých fázích přípravy. Pro klienty v České republice, ať už se jednalo o soukromé či státní subjekty, jsme úspěšně za posledních 6-7 měsíců testovali různé druhy materiálů. Cílem bylo za prvé ověřit vhodnost chemická recyklace pro jejich zpracování a za druhé samozřejmě i ekonomický potenciál takto získaných výstupních surovin. Nyní se u řady z těchto projektů po úspěšném testování nacházíme ve fázi tvorby tzv. studií proveditelnosti. Z nich pak následně vyplývá nejenom technologická podstata konkrétního projektu zpracování odpadu, ale díky různorodým přístupům k využití výsledných produktů samozřejmě i celá ekonomika zamýšlených provozů. Rovněž sledujeme příležitosti v zahraničí, kde jsem také výrazně aktivní, například v Bulharsku, Dominikánské republice, na Maledivách a v Maďarsku, kde pracujeme na specifických projektech zpracování odpadu.

Jak jsou tyto projekty z pohledu příprav náročné?

Jelikož se rozpočtově pohybují v mezích zhruba od 100 do 250 milionů korun, tak je s nimi spojená samozřejmě výrazná náročnost, a to převážně časová. Zaměřujeme se totiž na kompletní řešení, která zahrnují nejen zpracování odpadu v rámci naší technologie, ale často i fázi přípravy materiály jako třídění, čištění, drcení či sušení a následné naopak i využití produkovaných surovin, jako je jejich skladování, případná úprava a energetické využití.

Jaký je váš přístup k využití výstupních produktů, jako jsou olej a plyn?

Za poslední rok jsme v oblasti využití našich výstupních produktů zaznamenali významný pokrok, a to převážně v energetice. Navázali jsme řadu zajímavých spoluprací, které nám umožňují nabízet plnohodnotná řešení pro naše klienty. Jsme schopni nejen vyrábět energii z plynu, ale také optimalizovat využití oleje v různých průmyslových aplikacích. Tímto způsobem zajišťujeme, že naše technologie ERVOeco je nejen efektivní v ohledu zpracování odpadu, ale i v generování produktů se širokým potenciálem užití.

Znamená aktuální stav, že vývoj technologie je nyní u konce?

Zdaleka ne. Jsme aktuálně ve fázi, kdy jsme připraveni nabízet funkční řešení, ale to neznamená, že vývoj skončil. U podobných technologií musíte být flexibilní a hledat stále nové přístupy. Neustále zkoušíme nové materiály a čelíme novým výzvám, abychom zajistili, že naše technologie bude mít co nejširší uplatnění. Jen za poslední půlrok jsme testovali řadu zajímavých materiálů, převážně rozličných plastů, kterých je na naší planetě opravdu veliká řada a doslova jsme jimi obklopeni. Kromě toho úzce spolupracujeme s řadou podobně zaměřených institucí a společně hledáme nejen inspiraci pro další uplatnění, ale i prostor pro vytváření společných hodnot. Například v tuzemsku jsme dlouhodobě úzce spjati s Akademií věd, s jejímiž zástupci aktuálně pracujeme na projektu zaměřeném na vývoj vsádkové technologie pro zpracování plastů využívaných v rámci průmyslového 3D tisku obsahujících polymery kyseliny polymléčné. Tato spolupráce mj. dokazuje naší způsobilosti a odbornosti v této oblasti a potvrzuje, že jsme schopni reagovat na specifické požadavky a přicházet s inovativními řešeními.

Jaké jsou vaše hlavní cíle a vize pro budoucnost společnosti?

Naší hlavní vizí je dotáhnout aktuální projekty do úspěšných konců a dále rozšiřovat naši působnost nejen v České republice, ale i na zahraničních trzích. Věříme, že první referenční linka ve středních Čechách nám otevře nové obchodní příležitosti a posune naši činnost na úroveň, ze které budeme moci naši vizi rozšiřovat ještě daleko efektivněji. Chceme být lídry v oblasti zpracování odpadu a energetického využití výstupních surovin. Naší snahou je také neustále inovovat a přinášet na trh nová, efektivní řešení. Rád bych ještě touto cestou využil prostoru a poděkoval všem stranám, které jsou nám v tomto ohledu jakkoliv nápomocné a našemu záměru velice fandí a podporují nás.

Děkujeme panu Šilhanovi za jeho čas a přínosné odpovědi. Držíme palce ve všech budoucích projektech a těšíme se na další úspěchy společnosti LOGeco.

Zajímají vás novinky o znečištění planety, ekologii nebo recyklaci?