Jazyk: CZ, EN

Produkce a nakládání s odpady

V roce 2018 bylo v České republice vyprodukováno 37,8 mil. tun všech odpadů.

Z toho činily 1,8 mil. tun nebezpečné odpady a 36 mil. tun ostatní odpady. Na jednoho obyvatele ČR připadá 3 556 kg/obyv. všech odpadů (166,4 kg nebezpečných/obyv. a 3 389,4 kg ostatních/obyv.).

Zajímají vás novinky o znečištění planety, ekologii nebo recyklaci?