Jazyk: CZ, EN

Produkce plastů ve světě 1950-2017

Světová produkce plastů strmě roste. Podle prognóz se navíc tento trend bude neustále zvyšovat.

Zatímco v roce 1950 se ve světě vyprodukovalo 1,5 milionu tun plastů, dnes je to 348 milionů tun. Podle prognóz se navíc tento trend bude neustále zvyšovat. V roce 2020 by měla světová produkce plastů dosáhnout 400 milionů tun a v roce 2050 více než 700 milionů tun. Samotná Evropa každoročně vyprodukuje zhruba 25,8 milionu tun plastového odpadu. Z toho pouze necelých 30 % se shromáždí k recyklaci.

Plasty často končí na skládkách (kolem 31 % evropské produkce) a mohou negativně ovlivňovat životní prostředí, zejména moře.

31 % výroba v Číně


https://energetika.tzb-info.cz/nakladani-s-odpady/17794-povinna-recyklace-polystyrenu-se-blizi

Zajímají vás novinky o znečištění planety, ekologii nebo recyklaci?