Jazyk: CZ, EN

Sázka Evropy na ESG povede k větší odpovědnosti firem po celém světě

19.1.2023
Pojem ESG nemusíme dlouho představovat. Stal se jakousi mantrou Evropské unie a už se připravují směrnice v roce 2023, které budou mít větší nároky na životní prostředí, sociální odpovědnost a budou systém řízení implementovat v praxi. Firmy se tak ve velkém připravují na to, jak budou odpovědnější ke společnosti a planetě. Společnosti budou muset v budoucnu reportovat, jakým způsobem eliminují rizika s ESG spojená. Zároveň by to mělo vést k „zelenější planetě“ a větší udržitelnosti jejich předmětu podnikání. 

Jak konkrétně to firmy ovlivní? Každou nějakým způsobem. Některé budou zaměstnávat více handicapovaných lidí, jiné odebírat produkt od místních dodavatelů a některé například budou mít ve svém vedení více žen. Co ale čeká takřka každou firmu nebo výrobní podnik, je snižování energetické náročnosti (nejen z důvodu úspory) a ekologičtější, tzn. „zelený“ provoz. Součástí toho bude zcela jistě i práce s odpady a jejich zpracování šetrným způsobem nebo strategie “zero waste” tedy bez odpadů. V tomto ohledu je ESG jednoznačnou podporou také pro nás, pro LOGeco a naši jednotku ERVOeco.

Právě ona totiž kumuluje dva významné prvky ESG – recyklace odpadu a snížení energetické náročnosti nebo palivo budoucnosti právě z odpadů. Dá se tedy předpokládat, že stále více firem bude hledat pro svoje odpady alternativní využití. Zjistí, že odpady nemusí být nákladovou položkou, ale i položkou příjmovou/výnosovou. Linka ERVOeco jim totiž jejich odpad zlikviduje za takřka nulových emisí, zároveň si zajistí energii pro další provoz a získají finance z výstupu v podobě dál využitelných olejů v petrochemickém průmyslu. Více o naší jednotce zde.

Podle reportu Deloitte je navíc patrné, že mezi mladými je téma společenské odpovědnosti velmi důležité. Pro většinu z nich je totiž rozhodujícím kritériem pro to, zda nastoupí do dané firmy, právě to, jak firmy k tématu ESG přistupují. Toho jsou si vědomi i sami zaměstnavatelé, když jich více jak polovina vnímá ESG jako nezbytnou součást toho, aby mladé talenty přitáhli a udrželi si je.

Nemluvě o tom, že ESG je velmi důležitým kritériem také pro akcionáře a investory, kteří chtějí být stále více zelení a chovat se stále více zodpovědněji. Podle studie PWC skoro tři čtvrtiny českých investičních společností preferují k investici společnosti s vyšším ratingem ESG, protože jsou přesvědčeny o jejich nadvýnosech oproti zbytku trhu. To potvrzuje i aktuální zpráva Morningstar, ze které je patrné, že současný pokles akciového trhu se daleko méně týká ESG investic. Ty tak představují odolnější investici vůči propadům a na býčím trhu pak investorům mohou přinášet vyšší výnosy. 

Investice do skupiny LOGeco a technologie ERVOeco tak určitě splňuje ESG kritéria. Tím, že nás podporujete, podporujete také lepší životní prostředí, zelenou budoucnost a my se upřímně těšíme, že s naší jednotkou budeme přispívat k plnění ambiciózních ESG cílů i největším globálním hráčům.

Zajímají vás novinky o znečištění planety, ekologii nebo recyklaci?