Jazyk: CZ, EN

Testování nových materiálů: Posouvání hranic technologie ERVOeco

26.03.2024

V našem neustálém úsilí přinášet inovace a posouvat hranice v oblasti udržitelnosti a efektivního zpracování odpadu jsme se od počátku nového roku zaměřili na testování nových a specifických materiálů pro naši pokročilou pyrolýzní technologii ERVOeco. Podobné testy jsou klíčovým krokem v našem obchodním procesu, neboť nám poskytují důležité informace o tom, jak naše technologie reaguje na různé materiály, jaké je možné optimalizovat proces jejich zpracování a jaké výstupní suroviny a v jakém poměru dokáže naše linka ze zpracovaného materiálu získat. Tyto poznatky jsou pro správné uchopení celého obchodního případu zcela klíčové a právě na základě těchto informací vznikají případové studie, které dané projekty značně přibližují reálné a komerční aplikaci.

Zpracování obalových fólií pro energetické využití

Jedním z ambiciózních projektů, na kterém aktuálně pracujeme, je spolupráce s klientem zabývajícím se výrobou fóliových etiket pro potravinářské produkty. S ohledem na jeho výrobní proces a značné množství produkovaného odpadu hledá tento klient ideální řešení pro jeho energetické využití.  Na straně odpadu i spotřebovaných energií mu totiž vznikají každý rok čím dál vyšší náklady a právě technologie ERVOeco dokáže podobný odpad nejen efektivně zpracovat, ale také z něj získat velice zajímavé suroviny (plyn, olej), které mají veliký potenciál právě co se výroby ať už tepelné či elektrické energie týče.

Naše pyrolýzní technologie totiž mj. umožňuje přeměnu plastových folií na plynné palivo s dostatečnou výhřevností, které lze následně využít v kogeneračních jednotkách. Konkrétní typ kogeneračních jednotek zamýšlených v daném projektu produkuje ze syntetických plynů teplo, které by bylo významně využíváno pro vytápění v průmyslových provozech klienta.

Tímto způsobem může provozovatel nejen snížit množství odpadu generovaného vlastními výrobními procesy, ale také využívat vlastní zdroj energie pro samotný provoz, což přispívá k udržitelnosti a snižování nákladů na energii. Spolupráce s naší technologií ERVOeco umožňuje klientovi dosáhnout ekonomické efektivity a současně snižovat svůj ekologický dopad.

ERVOeco jako prostředek řešení energetické krize

V posledních letech čelí řada průmyslových výrobců rapidnímu nárůstu nákladů na energie, což má značný dopad na jejich výrobní procesy a konkurenceschopnost. Právě to je příklad jedné tuzemské společnosti, specializující se mj. na výrobu hliníkových a měděných výrobků, která se rozhodla vzdorovat tomuto problému inovativním způsobem. S obrovským energetickým apetitem kvůli vlastní rozsáhlé výrobě, hledá tato firma alternativní zdroje. Proto přichází s vlastním řešením v podobě tuhého alternativního paliva (TAP), které se zhruba z 80 % skládá z plastového odpadu a pro které nyní hledá efektivní využití.

V této situaci nabízí naše technologie ERVOeco jedno z možných alternativních řešení. Díky naší pokročilé depolymerizační technologii může firma efektivně zpracovávat TAP a využívat ho k produkci velikého množství energie. ERVOeco umožňuje firmě snížit svou závislost na tradičních zdrojích energie a přispět k ochraně životního prostředí tím, že zpracovává odpadní materiál.

V rámci dalších testování se zaměřujeme na zpracování plastů používaných při vstřikování plastů pro klienta v Maďarsku, autoplastů nebo již vyřazených a kontaminovaných železničních pražců.

Veškeré analýzy výstupů (plyn, olej, uhlíkatý zbytek) provádí Akademie věd ČR, což nám poskytuje důvěryhodné informace o kvalitě zpracování a využití takto produkovaných surovin. Právě z analýz se dozvídáme nejen složení, ale i fyzikální vlastnosti, které jsou například pro energetické využití klíčové.

Jak už bylo řečeno, testování materiálů představuje významný krok při přípravě naší technologie pro konkrétní aplikace a poskytují nám cenné poznatky pro naše klienty o možnostech využití linky ERVOeco. Věříme, že naše pyrolýzní technologie bude již brzy hrát klíčovou roli v budování udržitelné budoucnosti a efektivního zpracování odpadu. Sledujte nás pro další aktualizace o našich inovacích a úspěších v oblasti recyklace a energetického využití odpadů.

Zajímají vás novinky o znečištění planety, ekologii nebo recyklaci?