Jazyk: CZ, EN

Vedení společnosti jednalo o uplatnění ERVOeco v Maďarsku

Tento týden se zástupci nejvyššího vedení společnosti LOGeco vydali do Maďarska, aby zde prozkoumali nové příležitosti pro firmu LOGeco a její inovativní depolymerizační technologii ERVOeco. LOGeco se dlouhodobě specializuje na vývoj a dodávky technologií pro zpracování odpadu v České republice i zahraniční, a právě v uplynulých dnech se podařilo navázat další zajímavý kontakt s významnou maďarskou společností, která je na zdejším trhu v odvětví odpadového hospodářství vlivným hráčem.

Tato firma již několik let využívá v rámci své činnosti zastaralou technologii pyrolýzy pro zpracování plastů. V rámci návštěvy si přímo na místě potenciálního provozu ERVOeco naši zástupci ověřili, že společnost disponuje již řadou legislativních i právních norem či povolení nutných k přechodu na modernější technologie, což výrazně otevírá dveře pro potenciální spolupráci a značně zjednodušuje i proces legalizace zamýšleného projektu. Cílem společnosti LOGeco je v tomto případě poskytnout efektivnější a šetrnější alternativu, která by zlepšila procesy zpracování odpadu, zefektivnila energetickou i materiálovou přeměnu a snížila negativní dopady na životní prostředí.

Z Maďarska dovezlo vedení společnosti LOGeco první vzorky, které budeme intenzivně testovat v následujících týdnech, a to již tradičně v úzké spolupráci s Akademií věd ČR. Tyto testy jsou klíčové pro ideální nastavení ekonomiky projektu a technických potřeb. Velice nás tak těší další navázání partnerství s významných subjektem zabývajícím se odpadovým hospodářstvím a věříme, že v brzké době budeme moci oznámit další pokroky a úspěchy na této konkrétní cestě.

Sledujte nás pro další aktualizace a podrobnosti nejen o tomto projektu v Maďarsku či dalších inovacích naší technologie ERVOeco. Společně směřujeme k udržitelnější budoucnosti a lepšímu zacházení s odpadem.

Skládka odpadu v areálu našeho partnera.
Současná technologie na místě provozu, kterou může v blízké době nahradit efektivnější řešení ERVOeco.

Zajímají vás novinky o znečištění planety, ekologii nebo recyklaci?