Jazyk: CZ, EN

Zpětné ohlédnutí za uplynulým rokem 2023 v LOGeco

28.12.2023
V roce 2023 jsme v LOGeco prožili období intenzivního růstu, inovací, adaptujeme se a tvoříme nové hodnoty. Rok, který byl pro nás plný nových výzev v technologické, provozní i obchodní oblasti, se stal klíčovým krokem směrem k široké aplikaci naší vize o udržitelné budoucnosti prostřednictvím našeho konceptu technologie ERVOeco. Posunuli jsme se mílovými kroky kupředu. Dovolte nám přiblížit vám výjimečné momenty, které nám tento rok přinesl.

Inovace technologie ERVOeco v roce 2023

V průběhu uplynulého roku jsme v LOGeco dosáhli významného pokroku ve vývoji naší speciální depolymerizační technologie ERVOeco. Nová série linek ERVOeco 1 představuje moderní a zároveň modulární řešení určené pro zpracování sypkého organického materiálu. V uplynulém roce se nám podařilo technologii vývojově dotáhnout a následně certifikovat pro komerční provoz, a to pro zpracování pneumatik, čistírenských kalů a plastů, což byli hlavní požadavky našich klientů.

Jednoho z hlavních milníků jsme dosáhli i na poli výroby elektrické či tepelné energie, kterou jsme s vysokou efektivitou schopni vyrábět z výstupních surovin, které jsou finálním produktem zpracování odpadu v ERVOeco. V době energetické krize jsme se tak rychle dokazali přizpůsobit požadavkům klientu. Při testování konkrétních zařízení určených pro výrobu elektřiny ze syntetického oleje či plynu jsme dokázali vyprodukovat až 3,2 MW elektrické energie za jednu hodinu, což zhruba představuje roční spotřebu průměrné české domácnosti. Tento výsledek nás motivuje k dalšímu posunu ve využití organického odpadu jako zdroje energie. Odpad tak v budoucnu nemusí být pro planetu nutně zátěž, nýbrž zdrojem energie a mohli bychom tím zároveň vyřešit globální problém – hromadění odpadků.

Náš výzkumný tým se v roce 2023 také zaměřil na testování nových materiálů, včetně například železničních pražců, plastů z automobilů, různých variací netříděných plastů či kalů. Tyto série testování nám umožňují posouvat hranice naší technologie a rozšiřovat škálu možností zpracování různorodého organického odpadu převážně s ohledem na efektivní využití jejich energetického potenciálu.

Obchodní expanze a nové projekty

V roce 2023 jsme se neomezovali pouze na vývoj nových technologií, ale také jsme aktivně rozšiřovali naše obchodní aktivity. Díky nové certifikované lince na zpracování odpadu a jejímu úspěšnému přizpůsobení legislativním požadavkům jsme se mohli začít naplno věnovat i prodeji v ČR, ale zejména po světě.

Naše první komerční instalace nového typu zařízení proběhne v Bulharsku u města Varna, kde se v prvním pololetí příštího roku zahájí zpracování pneumatik s následnou výrobou tepelné energie. Tento projekt bude sloužit jako první referenční bod pro linky ERVOeco nové generace.

Dalším velmi zajímavým projektem, který jsme zahájili v roce 2023, je spolupráce na Maledivách. Zde v kooperaci s globálním investorem připravujeme komplexní řešení, které zahrnuje třídění plastového odpadu z místních komunálních skládek, jeho zpracování v ERVOeco a následné využití získaných výstupů pro produkci elektrické energie. Díky nastavení projektu, převážně pak v souladu s prodejem elektřiny, jsme schopni dosáhnout návratnosti počáteční investice již ve třetím roce jeho provozu.

Vedle zmíněných spoluprací a odběrů technologie soustavně pracujeme na několika dalších desítkách zajímavých obchodních případů, jak v České republice, tak i v zahraničí. Tyto případy se stávají důležitou součástí našeho zaměření a představují nové výzvy a příležitosti pro rozvoj naší technologie a obchodních vztahů.

Prezentace na událostech a veletrzích

Za účelem navazování obchodních vztahů či prezentace naší značky obecně jsme se také v roce 2023 aktivně účastnili různých akcí a veletrhů, kde jsme primárně představovali naše inovativní řešení ERVOeco pro nakládání s odpadem a výrobu energie.

Návštěva veletrhu Expo v Dubaji byla první naší zastávkou v září 2023. Zde jsme představili revoluční koncept Waste to Mining, spojení odpadu, jeho energetické transformace do elektřiny a následné využití pro těžbu kryptoměn. Další účasti na událostech, jako byl MSV v Brně a ECOMONDO v italském Rimini, nám umožnily propojení s odborníky, propagaci našich inovací a navázání nových obchodních kontaktů i zajímavých spoluprací na poli zelených technologií.

Završujeme rok 2023 s vděčností za všechny úspěchy, setkání a inspiraci, které nám přinesl. Každý krok, každé setkání a každá diskuse o ekologii a inovacích jsou pro nás cenné. Těšíme se na příchod nového roku i s řadou výzev, které jistě přinese. A tak s radostí a nadějí v srdci posíláme do nového roku naše přání: ať je plný úspěchů, inovací a udržitelného pokroku, pro nás i pro vás. Ať společně tvoříme svět, na který budeme hrdí. Na shledanou v roce 2024!

Miroslav Šilhan, generální ředitel LOGeco

Zajímají vás novinky o znečištění planety, ekologii nebo recyklaci?